رفتن به محتوای اصلی

نحوه استفاده از ایزی کمک

روش اول (هزینه روی تلفن ثابت)

 

مرحله یک : 

تماس با ۹۰۹۹۰۷۱۶۹۸8  و انتخاب یکی از بخش های زیر:

 

۱.    رایانه های خانگی، همراه و تجهیزات جانبی

۲.    گوشی ها هوشمند، تبلت و لوازم جانبی

۳.    اینترنت، شبکه و سرور و تجهیزات جانبی

مرحله دو : 

در این لحظه تماس بصورت خودکار به یکی از کارشناسان "ایزی کمک" هدایت شده و شما می‌توانید با مطرح کردن موضوع مد نظر خود مشاوره و راهنمایی لازم را اخذ نمائید.

 

مرحله سه :

هزینه خدمت هر دقیقه ۱۰۰۰ تومان و بصورت دوره‌ای هر ۲ ماه یک بار بر روی قبض تلفن ثابت لحاظ خواهد شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

روش دوم ( دارندگان حکمت کارت یا یکی از کارت های ایزی کمک)

مرحله یک : 

تماس با ۴۳۳۰۷- ۰۲۱1  و انتخاب یکی از بخش های زیر:

۱.    رایانه های خانگی ، همراه و تجهیزات جانبی

۲.    گوشی ها هوشمند ، تبلت و لوازم جانبی

۳.    اینترنت ، شبکه و سرور و تجهیزات جانبی

مرحله دو : 

ورود کد کاربری و رمز عبور:

با ارسال شماره سریال درج شده در پشت کارت های "ایزی کمک" (که قبلاً خریداری نموده‌اید) به ۴۳۳۰۷-۰۲۱، کارت خود را فعال نمایید، سپس شما می توانید از کد کاربری و رمز عبور که زیر شماره سریال نوشته شده برای برقراری با "ایزی کمک" استفاده نمایید.

کد کاربری می تواند شماره کارت حکمت شما باشد البته لازم است ابتدا شماره کارت حکمت خود را به سامانه پیامکی "ایزی کمک" یعنی ۴۳۳۰۷-۰۲۱ ارسال نمایید تا رمز عبور برای شما ارسال شود.

درصورت استفاده از کارت حکمت شما از ۵۰۰% تخفیف برخوردار شده و هزینه هر دقیقه (فقط ۵۰۰ تومان) به حساب حکمت شما منظور می گردد.

 

مرحله سه :

در این لحظه تماس بصورت خودکار به یکی از کارشناسان "ایزی کمک" هدایت شده و شما می‌توانید با مطرح کردن موضوع مد نظر خود مشاوره و راهنمایی لازم را اخذ نمائید.

 

۴۹9